Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Як побачити "місця пам'яті"

Олександра Козорог

Заняття покликане ознайомити учнів з пам’ятними місцями Бабиного Яру. В результаті роботи з фото та базою даних з виставки учні зможуть впізнавати місця на теренах Бабиного Яру, аргументувати свою думку щодо важливості збереження та способів облаштування таких місць, сформувати власне бачення того, яким чином окрема людина, громада та держава можуть впливати на формування культури суспільства щодо місць пам’яті. Складає єдиний модуль з іншими трьома заняттями - див. зв'язок з іншими заняттями.

Мета
Очікувані
результати
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2

Вступна вправа "Місця пам’яті"

Поставте учням ввідне запитання, потім надайте фоторяд із зображеннями місць пам'яті на теренах Бабиного Яру (додаток 1). На цьому етапі фото мають бути без підписів. Поставте перед учнями запитання та завдання.

Після обговорення фото дайте учням ознайомитися з уривком зі спогадів Емануїла Діаманта (додаток 2). Обговоріть, що спонукало його до описаних у фрагменті дій? Яку мету він намагався реалізувати?

Зверніть увагу: Перелік місць пам'яті орієнтовний і може бути змінений за бажанням вчителя або доповнений фотографіями інших місць пам'яті з інших місцевостей, де проживають/ проживали учні.

Запитання/завдання для учнів:

  • Що таке «місця пам’яті»? Для чого вони потрібні?
  • Розгляньте фоторяд (додаток 1), виберіть ті фотографії, які, на вашу думку, є місцями пам’яті. Поясніть, чому ви так вважаєте.
  • Зробіть припущення, про які саме події вони зберігають пам’ять.
  • Знайдіть ці зображення на виставці «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії».
  • Чи збіглися ваші припущення з отриманими результатами? Чому?
  • Які емоції/враження виникли під час роботи?
  • Що, на вашу думку, необхідно для того, аби люди розуміли, що вони перебувають на «місці пам’яті»? Хто, на вашу думку, має це робити?

Підсумкова рефлексія

Проведіть підсумкову рефлексію за наступними запитаннями.

Запитання для учнів:

  • Що може зробити суспільство для збереження пам’яті?
  • Що можемо зробити для цього ми?