Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Смерть пам'яті - це смерть душі

Алла Тишковська

Виховний захід дасть можливість поглибити знання учнів про пам’ять, виховувати повагу до збереження пам’яті та культуру вшанування пам’яті.

Мета
Очікувані
результати
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5

Вступна частина

Із метою створення мотивації щодо обговорення теми та актуалізації знань запропонуйте учням висловити думки та асоціації, пов’язані зі словосполученням «Пам’ять про Бабин Яр».

Зберіть всі думки учнів, не коментуючи їх, запишіть на дошці, а потім підкресліть найголовніші.

Ключове питання

Запропонуйте учням, використовуючи метод "Прес", відреагувати на запитання: "Бабин Яр – це трагедія євреїв?".

Робота за методом "Займи позицію"

За методом «Займи позицію» попросіть учнів висловити думку щодо чотирьох тверджень, з почерговим обговоренням.

Твердження для обговорення:

  • Пам’ятати про трагедії Бабиного Яру – наш обов’язок.
  • Ми самі відповідальні за формування пам’яті.
  • Одна особа може протистояти державним зловживанням і вплинути на суспільство.
  • Пам’ять говорить до нас через конкретні об’єкти та місця.

Робота в групах з виставкою

Об’єднайте учнів у чотири групи, кожна з яких опрацьовує матеріали віртуальної виставки та виконує поставлені завдання. Після опрацювання матеріалів виставки учні презентують відповіді.

Завдання для груп: Група 1: Знайдіть у матеріалах виставки джерела, що ілюструють важливість пам’яті.

Група 2: Знайдіть у матеріалах виставки джерела, що ілюструють боротьбу за пам’ять.

Група 3: Розкажіть про персоналії, які найбільше вас вразили.

Група 4: Розкажіть про об’єкти, які найбільше вас вразили.

Підсумок заходу

Підсумовуючи урок у формі обговорення в загальному колі, попросіть учнів відповісти на запитання нижче.

Запитання для учнів:

  • Які нові знання ви отримали на уроці (заході)?
  • Чи здобули ви новий досвід, який саме?
  • Які думки, почуття викликало у вас почуте?