Шкільна програма

Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

У цьому розділі усі заняття Путівника для вчителя пов’язано з державними навчальними програмами з різних предметів, курсів за вибором, рекомендаціями щодо проведення виховних, позакласних заходів тощо.

Якщо Ви знайшли нові зв’язки, помітили неточності, або хочете запропонувати ще варіанти предметів, уроків, чи заходів, де можна використати матеріали Путівника – пишіть нам за допомогою розділу «Відгуки». Ми обов’язково додамо Ваші пропозиції та врахуємо Ваш досвід.

Предмет та теми
Клас
Опис
Заняття з Путівника
Вступ до історії

5 клас

 • Джерела до вивчення історії

  5 клас

 • Історія України в пам’ятках

  5 клас

Історія України, програма 2017

10-11 клас

 • Боротьба за українську державність (квітень 1918 — 1921 р.)

  10 клас

 • Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.)

  10 клас

 • Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). Наш край у роки Другої світової війни

  11 клас

 • Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 1950-х рр.)

  11 клас

 • Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)

  11 клас

 • Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ ст.)

  11 клас

 • Україна в умовах незалежності (від 1991 р. до сьогодення)

  11 клас

Всесвітня історія, програма 2017

10-11 клас

 • Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.

  11 клас

Історія України, 2018

10-11 клас

Всесвітня Історія, 2018

10-11 клас

Історія: Україна і світ. Інтегрований курс

10-11 клас

Людина і світ

10-11 клас

Громадянська освіта

10-11 клас

Правознавство

9 клас

Право

10 клас

Українська мова

5-9 клас

 • Речення, його граматична основа

  5 клас

 • Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

  5 клас

 • Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення

  8 клас

 • Просте речення. Двоскладне речення. Підмет і присудок

  8 клас

 • Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення (повторення). Прикладка як різновид означення

  8 клас

 • Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

  8 клас

 • Односкладне речення

  8 клас

 • Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення

  8 клас

 • Речення з відокремленими членами

  8 клас

 • Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова

  9 клас

Українська література

11 клас (профільний рівень)

 • Українська література 1940–1950-х років (огляд)

  11 клас

Географія

5-9 клас

 • Географічна карта

  8 клас

Іноземні мови

5-9 клас

 • Я, моя родина, мої друзі

  5-9 клас

 • Подорож

  5-9 клас

 • Україна

  5-9 клас

Зарубіжна література

9 клас

Інтегрований курс «Література»

5-9 клас (ЗНЗ з навч. рос.мов.)

 • З літератури ХХ – поч. ХХІ ст.

  9 клас (ЗНЗ з нав. рос. мов.)

Спецкурс «Єврейська література»

8-11 клас

 • Поезія і проза Другої світової війни

  9 клас

 • Проблематика Голокосту в світовій літературі

  9 клас

 • Тема історичної пам’яті

  9 клас

 • Доля людини, доля родини - доля народу

  10 клас

 • Єврейські поети проти війни. Засудження Голокосту

  11 клас

 • Історичний роман середини ХХ століття

  11 клас

Мистецтво

5-9 клас

 • Скульптура

  5 клас

 • Мистецтво у культурі сучасності. Стилі та напрями мистецтва

  9 клас

 • Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва

  9 клас