Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Що стоїть за міфами Бабиного Яру?

Наталія Герасим

На цьому занятті учні зможуть дізнатися про різницю між історичними фактами та історичними міфами. На конкретних прикладах та з використанням матеріалів віртуальної виставки учні навчаться характеризувати історичні міфи, що сформувалися щодо історії Бабиного Яру.

Мета
Очікувані
результати
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4

Основні поняття

Обговоріть з учнями питання про відмінність історичних фактів та їх інтерпретації. З’ясуйте, як вони розуміють вислів "історичний міф".

Зверніть увагу: Під час обговорення варто окремо пояснити учням різницю між поняттями "історичний міф" та "історична фальсифікація". Те, про що йдеться у цьому занятті, – це міфи. Однак розуміти різницю важливо, бо міфи часто-густо починають спиратися на фальсифікації.

Робота з картками у групах

Об’єднайте учнів у групи. Роздайте групам інформаційні картки з твердженнями. Попросіть ознайомитися з ними та проаналізувати, звернувши увагу на наступні аспекти.

Запитання для учнів:

  • Які групи жертв Бабиного Яру визначено у твердженні?
  • На кого покладають вину за здійснення злочинів у Бабиному Яру?
  • Чиї інтереси, погляди, переконання може відображати таке твердження?

Робота з віртуальною виставкою

Запропонуйте учням визначити, наскільки об’єктивним вони вважають твердження, та знайти в матеріалах віртуальної виставки аргументи на користь їхньої позиції.

Презентації

Надайте кожній групі можливість презентувати результати власної роботи. Обговоріть їх у загальному колі.

Список додатків: