Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Над Бабиним Яром пам'ятника нема...

Ірина Фрідман

За допомогою вживання в роль журналістів учні зможуть дослідити та проаналізувати причини й наслідки замовчування трагедії Бабиного Яру в радянський час. Працюючи з різними типами джерел вони виявлять основні тенденції формування індивідуальної та колективної пам’яті за тоталітарного режиму та зможуть побудувати місток до сучасної ситуації з меморіалізацією простору Бабиного Яру.

Мета
Очікувані
результати
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4

Вступна частина

На початку уроку процитуйте поему Євгена Євтушенка "Бабин Яр", написану 1961 року: "Над Бабьим Яром памятников нет…". На дошці – фото "Мозаїка пам’ятників" із виставки "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії". Запитайте учнів, чому, н аїхню думку, так склалося, що в 1961 році не було жодного пам’ятника, а сьогодні їх безліч?

Аналізуючи відповіді учнів, слід зауважити, що політикою СРСР було замовчування єврейської трагедії і, як наслідок, формування "нової політичної історії" щодо Бабиного Яру. Така політика, своєю чергою, призвела до низки катастроф та проблем.

Робота в групах

Щоб розібратися із причинами та наслідками такої політики "замовчування", об’єднайте учнів у п’ять груп (шість–вісім осіб у кожній). Кожна група отримує текст і фотографії з однієї з таких тем:

  • Архітектурні конкурси 1965 року;
  • Несанкціонований мітинг 1966 року;
  • Радянський пам’ятник 1976 року;
  • Забудова Бабиного Яру за радянських часів (матеріали виставки «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії»)

та завдання для роботи (додаток 1).

Виступи представників груп

Під час презентацій групи кожна інша група може поставити тим, хто виступає, одне запитання.

Загальне обговорення

Обговоріть з учнями, що вони відчували, коли були в ролі радянських журналістів? З якими труднощами стикалися і чому?

Опісля підбийте підсумки заняття.

Список додатків: